کمترین: 
648
بیشترین: 
648
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یوان چین امروز 20 مهر 1396
قیمت یوان چیندر تاریخ 20 مهر 1396 , 648 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/20 12:00","price":648}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398