کمترین: 
4190
بیشترین: 
4193
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت فرانک سوئیس امروز 20 مهر 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 20 مهر 1396 , 4193 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/20 11:50","price":4190},{"date":"1396/07/20 12:20","price":4193}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1398