قیمت دلار مورخ 20 مهر 1396

کمترین: 
4017
بیشترین: 
4018
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار مورخ 20 مهر 1396
قیمت دلاردر تاریخ 20 مهر 1396 , 4017 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/20 11:30","price":4018},{"date":"1396/07/20 14:10","price":4017}
بروزرسانی در تاریخ 04 مهر 1397