کمترین: 
1270000
بیشترین: 
1274000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت سکه بهار آزادی امروز 20 مهر 1396
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 20 مهر 1396 , 1274000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/20 11:30","price":1270000},{"date":"1396/07/20 13:00","price":1272000},{"date":"1396/07/20 13:12","price":1274000}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398