کمترین: 
1120
بیشترین: 
1122
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت درهم امارات مورخ 20 مهر 1396
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 20 مهر 1396 , 1120 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/20 10:50","price":1122},{"date":"1396/07/20 11:10","price":1121},{"date":"1396/07/20 13:10","price":1120}
بروزرسانی در تاریخ 02 اردیبهشت 1398