کمترین: 
509
بیشترین: 
510
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون نروژ امروز 20 مهر 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 20 مهر 1396 , 509 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/20 10:10","price":510},{"date":"1396/07/20 13:10","price":509}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398