کمترین: 
643
بیشترین: 
644
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون دانمارک امروز 20 مهر 1396
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 20 مهر 1396 , 643 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/20 10:10","price":644},{"date":"1396/07/20 12:10","price":643}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398