کمترین: 
502
بیشترین: 
505
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون سوئد امروز 20 مهر 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 20 مهر 1396 , 502 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/20 10:10","price":505},{"date":"1396/07/20 11:10","price":504},{"date":"1396/07/20 12:10","price":503},{"date":"1396/07/20 12:20","price":502}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398