کمترین: 
3335
بیشترین: 
3346
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار کانادا امروز 20 مهر 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 20 مهر 1396 , 3335 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/20 10:10","price":3341},{"date":"1396/07/20 10:50","price":3346},{"date":"1396/07/20 11:10","price":3345},{"date":"1396/07/20 11:30","price":3341},{"date":"1396/07/20 11:50","price":3340},{"date":"1396/07/20 12:00","price":3336},{"date":"1396/07/20 12:10","price":3335}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398