کمترین: 
1136
بیشترین: 
1142
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت لیر ترکیه امروز 20 مهر 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 20 مهر 1396 , 1142 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/20 10:10","price":1136},{"date":"1396/07/20 11:10","price":1137},{"date":"1396/07/20 11:20","price":1140},{"date":"1396/07/20 11:30","price":1141},{"date":"1396/07/20 11:50","price":1142}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398