کمترین: 
5356
بیشترین: 
5364
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت پوند امروز 20 مهر 1396
قیمت پونددر تاریخ 20 مهر 1396 , 5364 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/20 10:10","price":5356},{"date":"1396/07/20 10:50","price":5359},{"date":"1396/07/20 11:10","price":5360},{"date":"1396/07/20 11:30","price":5361},{"date":"1396/07/20 11:50","price":5364}
بروزرسانی در تاریخ 31 شهریور 1398