کمترین: 
4785
بیشترین: 
4816
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یورو امروز 20 مهر 1396
قیمت یورودر تاریخ 20 مهر 1396 , 4785 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/20 10:10","price":4813},{"date":"1396/07/20 10:50","price":4815},{"date":"1396/07/20 11:30","price":4816},{"date":"1396/07/20 11:40","price":4810},{"date":"1396/07/20 11:50","price":4800},{"date":"1396/07/20 12:00","price":4798},{"date":"1396/07/20 12:10","price":4796},{"date":"1396/07/20 12:20","price":4790},{"date":"1396/07/20 13:10","price":4787},{"date":"1396/07/20 13:50","price":4785}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398