کمترین: 
711.2
بیشترین: 
711.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت درام ارمنستان امروز 20 مهر 1396
قیمت درام ارمنستاندر تاریخ 20 مهر 1396 , 711.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/20 09:10","price":711.2}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398