کمترین: 
2017
بیشترین: 
2017
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت منات آذربایجان امروز 20 مهر 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 20 مهر 1396 , 2017 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/20 09:10","price":2017}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398