کمترین: 
59.2
بیشترین: 
59.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت روبل روسیه امروز 20 مهر 1396
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 20 مهر 1396 , 59.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/20 09:10","price":59.2}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398