کمترین: 
10307.4
بیشترین: 
10307.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت بات تایلند امروز 20 مهر 1396
قیمت بات تایلنددر تاریخ 20 مهر 1396 , 10307.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/20 09:10","price":10307.4}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398