کمترین: 
2523.1
بیشترین: 
2523.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار سنگاپور امروز 20 مهر 1396
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 20 مهر 1396 , 2523.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/20 09:10","price":2523.1}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398