کمترین: 
3238.4
بیشترین: 
3238.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت روپیه پاکستان امروز 20 مهر 1396
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 20 مهر 1396 , 3238.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/20 09:10","price":3238.4}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398