کمترین: 
9050.2
بیشترین: 
9050.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار بحرین امروز 20 مهر 1396
قیمت دینار بحریندر تاریخ 20 مهر 1396 , 9050.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/20 09:10","price":9050.2}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398