کمترین: 
292.9
بیشترین: 
292.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار عراق امروز 20 مهر 1396
قیمت دینار عراقدر تاریخ 20 مهر 1396 , 292.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/20 09:10","price":292.9}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398