کمترین: 
8868.9
بیشترین: 
8868.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال عمان امروز 20 مهر 1396
قیمت ریال عماندر تاریخ 20 مهر 1396 , 8868.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/20 09:10","price":8868.9}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398