کمترین: 
915.8
بیشترین: 
915.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال قطر امروز 20 مهر 1396
قیمت ریال قطردر تاریخ 20 مهر 1396 , 915.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/20 09:10","price":915.8}
بروزرسانی در تاریخ 25 شهریور 1398