کمترین: 
910.5
بیشترین: 
910.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال عربستان امروز 20 مهر 1396
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 20 مهر 1396 , 910.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/20 09:10","price":910.5}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398