کمترین: 
11293.4
بیشترین: 
11293.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار کویت امروز 20 مهر 1396
قیمت دینار کویتدر تاریخ 20 مهر 1396 , 11293.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/20 09:10","price":11293.4}
بروزرسانی در تاریخ 31 شهریور 1398