کمترین: 
544.8
بیشترین: 
544.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون دانمارک امروز 20 مهر 1396
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 20 مهر 1396 , 544.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/20 09:10","price":544.8}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398