کمترین: 
3512.8
بیشترین: 
3512.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت فرانک سوئیس امروز 20 مهر 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 20 مهر 1396 , 3512.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/20 09:10","price":3512.8}
بروزرسانی در تاریخ 14 خرداد 1399