کمترین: 
2744.6
بیشترین: 
2744.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار کانادا امروز 20 مهر 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 20 مهر 1396 , 2744.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/20 09:10","price":2744.6}
بروزرسانی در تاریخ 25 شهریور 1398