کمترین: 
3039.7
بیشترین: 
3039.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ین ژاپن امروز 20 مهر 1396
قیمت ین ژاپندر تاریخ 20 مهر 1396 , 3039.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/20 09:10","price":3039.7}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398