کمترین: 
937.8
بیشترین: 
937.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت لیر ترکیه امروز 20 مهر 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 20 مهر 1396 , 937.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/20 09:10","price":937.8}
بروزرسانی در تاریخ 24 شهریور 1398