کمترین: 
929.6
بیشترین: 
929.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت درهم امارات امروز 20 مهر 1396
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 20 مهر 1396 , 929.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/20 09:10","price":929.6}
بروزرسانی در تاریخ 24 شهریور 1398