کمترین: 
4526.3
بیشترین: 
4526.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت پوند امروز 20 مهر 1396
قیمت پونددر تاریخ 20 مهر 1396 , 4526.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/20 09:10","price":4526.3}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398