کمترین: 
4055.2
بیشترین: 
4055.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یورو امروز 20 مهر 1396
قیمت یورودر تاریخ 20 مهر 1396 , 4055.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/20 09:10","price":4055.2}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398