کمترین: 
3414.9
بیشترین: 
3414.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار امروز 20 مهر 1396
قیمت دلاردر تاریخ 20 مهر 1396 , 3414.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/20 09:10","price":3414.9}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398