کمترین: 
502
بیشترین: 
502
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون سوئد امروز 19 مهر 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 19 مهر 1396 , 502 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/19 16:50","price":502}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398