کمترین: 
7.39
بیشترین: 
7.39
قیمت ذغال سنگ امروز 19 مهر 1396
قیمت ذغال سنگدر تاریخ 19 مهر 1396 , 7.39 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/19 16:32","price":7.39}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398