کمترین: 
1310000
بیشترین: 
1310000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تسویه سکه امروز 19 مهر 1396
قیمت تسویه سکهدر تاریخ 19 مهر 1396 , 1310000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/19 14:36","price":1310000}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398