کمترین: 
4004
بیشترین: 
4022
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار امروز 19 مهر 1396
قیمت دلاردر تاریخ 19 مهر 1396 , 4016 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/19 11:40","price":4022},{"date":"1396/07/19 12:00","price":4015},{"date":"1396/07/19 12:20","price":4004},{"date":"1396/07/19 12:40","price":4007},{"date":"1396/07/19 13:30","price":4012},{"date":"1396/07/19 13:40","price":4010},{"date":"1396/07/19 14:40","price":4008},{"date":"1396/07/19 16:10","price":4007},{"date":"1396/07/19 16:20","price":4020},{"date":"1396/07/19 17:10","price":4016}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398