کمترین: 
667000
بیشترین: 
670000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نیم سکه امروز 19 مهر 1396
قیمت نیم سکهدر تاریخ 19 مهر 1396 , 667000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/19 11:12","price":668000},{"date":"1396/07/19 12:54","price":669000},{"date":"1396/07/19 13:12","price":670000},{"date":"1396/07/19 13:42","price":668000},{"date":"1396/07/19 18:12","price":667000}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399