کمترین: 
2425
بیشترین: 
2425
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت منات آذربایجان امروز 19 مهر 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 19 مهر 1396 , 2425 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/19 11:10","price":2425}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399