کمترین: 
84735.5
بیشترین: 
84744.1
قیمت شاخص بورس امروز 19 مهر 1396
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 19 مهر 1396 , 84744.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/19 10:40","price":84740.1},{"date":"1396/07/19 10:50","price":84735.5},{"date":"1396/07/19 11:00","price":84740.4},{"date":"1396/07/19 11:10","price":84744.1},{"date":"1396/07/19 11:20","price":84738.5},{"date":"1396/07/19 13:40","price":84744.1}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398