کمترین: 
506
بیشترین: 
507
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون نروژ امروز 19 مهر 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 19 مهر 1396 , 507 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/19 10:20","price":506},{"date":"1396/07/19 16:50","price":507}
بروزرسانی در تاریخ 24 شهریور 1398