کمترین: 
639
بیشترین: 
640
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون دانمارک امروز 19 مهر 1396
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 19 مهر 1396 , 640 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/19 10:20","price":639},{"date":"1396/07/19 16:50","price":640}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398