کمترین: 
4187
بیشترین: 
4203
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت فرانک سوئیس امروز 19 مهر 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 19 مهر 1396 , 4187 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/19 10:20","price":4203},{"date":"1396/07/19 11:40","price":4200},{"date":"1396/07/19 12:20","price":4197},{"date":"1396/07/19 12:40","price":4187}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398