کمترین: 
3338
بیشترین: 
3366
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار کانادا امروز 19 مهر 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 19 مهر 1396 , 3338 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/19 10:20","price":3366},{"date":"1396/07/19 11:00","price":3365},{"date":"1396/07/19 11:10","price":3364},{"date":"1396/07/19 11:30","price":3360},{"date":"1396/07/19 11:40","price":3350},{"date":"1396/07/19 11:50","price":3341},{"date":"1396/07/19 12:20","price":3340},{"date":"1396/07/19 12:30","price":3341},{"date":"1396/07/19 13:10","price":3343},{"date":"1396/07/19 15:50","price":3340},{"date":"1396/07/19 16:00","price":3338}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398