کمترین: 
643
بیشترین: 
650
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یوان چین امروز 19 مهر 1396
قیمت یوان چیندر تاریخ 19 مهر 1396 , 650 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/19 10:20","price":643},{"date":"1396/07/19 10:30","price":650}
بروزرسانی در تاریخ 31 شهریور 1398