کمترین: 
1134
بیشترین: 
1138
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت لیر ترکیه امروز 19 مهر 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 19 مهر 1396 , 1135 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/19 10:20","price":1138},{"date":"1396/07/19 10:30","price":1136},{"date":"1396/07/19 11:00","price":1135},{"date":"1396/07/19 11:50","price":1134},{"date":"1396/07/19 13:40","price":1135}
بروزرسانی در تاریخ 14 خرداد 1399