کمترین: 
1121
بیشترین: 
1124
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت درهم امارات امروز 19 مهر 1396
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 19 مهر 1396 , 1121 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/19 10:20","price":1124},{"date":"1396/07/19 11:00","price":1123},{"date":"1396/07/19 11:30","price":1122},{"date":"1396/07/19 11:50","price":1121}
بروزرسانی در تاریخ 31 شهریور 1398