کمترین: 
5358
بیشترین: 
5373
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت پوند امروز 19 مهر 1396
قیمت پونددر تاریخ 19 مهر 1396 , 5358 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/19 10:20","price":5373},{"date":"1396/07/19 10:30","price":5371},{"date":"1396/07/19 11:00","price":5366},{"date":"1396/07/19 11:50","price":5361},{"date":"1396/07/19 13:20","price":5365},{"date":"1396/07/19 13:40","price":5370},{"date":"1396/07/19 14:10","price":5369},{"date":"1396/07/19 14:50","price":5360},{"date":"1396/07/19 16:00","price":5358}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398