کمترین: 
711.5
بیشترین: 
711.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت درام ارمنستان امروز 19 مهر 1396
قیمت درام ارمنستاندر تاریخ 19 مهر 1396 , 711.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/19 09:10","price":711.5}
بروزرسانی در تاریخ 24 شهریور 1398