کمترین: 
2007.3
بیشترین: 
2007.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت منات آذربایجان امروز 19 مهر 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 19 مهر 1396 , 2007.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/19 09:10","price":2007.3}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398